Korta fakta om autism

Förutom den korta faktan finns även möjligheter till fördjupning. För varje faktapunkt finns en länk till den ursprungliga undersökningen eller artikeln som informationen bygger på, vilket ger dig möjlighet att utforska ämnet ytterligare.

%

Personer med autism har i genomsnitt en 16 år kortare livslängd jämfört med icke-autistiska personer, främst på grund av en högre självmordsfrekvens.

Källa: Registerstudie om livslängd – autism.se

%

En autistisk hjärna hanterar 42 procent mer information vid vila jämfört med en icke-autistisk hjärna.

Källa: Information gain in the brain’s resting state: A new perspective on autism – frontiersin.org

%

1–2 procent av befolkningen har autism.

Källa: Nu kommer nationella riktlinjer för adhd och autism – socialstyrelsen.se

%

Ärftligheten för autism uppskattats ligga mellan 64 och 91 procent.

Källa: Genetisk variation och genetisk testning vid autismspektrumtillstånd – ki.se (pdf)