Om autism – för dig som fått en autismdiagnos

Här hittar du fakta om autism, tips om poddar, böcker och länkar vidare ut till andra autister på nätet som kan inspirera.

Autismdiagnos.se vänder sig till dig som är vuxen och fått en autismdiagnos som du vill veta mer om. Du som har en autist i din närhet och vill lära dig mer om autism har också nytta av innehållet på autismdiagnos.se. Här finns även en textmall som du kan kopiera och skicka till personer i din näret om du vill berätta om din autsimdiagnos.

Utmaningar med autism

Svårigheter med sociala koder: Personer med autism kan uppleva det utmanande att förstå och navigera bland sociala signaler.

Utmattning från sociala sammanhang: Social interaktion kan vara särskilt dränerande för individer med autism, vilket ibland leder till trötthet eller utbrändhet.

Bokstavlig tolkning: Det är vanligt att de med autism tar det som sägs ordagrant, vilket kan leda till missförstånd.

Utmaningar med förändrade rutiner: Flexibilitet kan vara svårt och oväntade ändringar i rutiner kan skapa stress.

Svårigheter i relationer: Att skapa och underhålla relationer kan vara en utmaning för dem med autism.

Problem med auktoriteter och hierarkier: Hierarkiska strukturer och auktoritära personer kan vara svårt att förstå och hantera.

Höjd sensorisk känslighet: Många med autism är extra känsliga för externa stimuli som ljus, ljud och beröring, vilket kan påverka vardagen.

Missförstådd kommunikation: Personer med autism kan ibland uppfattas som direkta eller klumpiga i sin kommunikation, vilket kan misstolkas som otrevligt.

Styrkor med autism

Specialintressen: Många med autism besitter djupgående kunskaper inom sina specialintressen.

Kreativitet: Personer med autism är ofta kreativa, vilket ger unika perspektiv både i professionella och personliga sammanhang.

Lojalitet i relationer: Vår lojalitet gör oss till pålitliga kollegor, partners och vänner.

Motståndskraft mot grupptryck: Hög förmåga att stå emot grupptryck, vilket gör oss till starka och självständiga individer.

Regelföljare: Har lätt att följa regler och planer, vilket är viktigt i många yrkesroller.

Starkt bildminne: Ett utmärkt bildminne är en vanlig förmåga, vilket kan vara en värdefull egenskap i visuella och detaljorienterade yrken.

Passion för specialintressen i yrkeslivet: Stor nytta av specialintressen i yrkeslivet.

Ärlighet som policy: Rättframhet och ärlighet är högt värderade egenskaper i alla relationer.

Detaljorienterade: Förmåga att uppmärksamma detaljer och mönster, vilket kan vara särskilt värdefullt i tekniska och analytiska yrken.

Uthållighet och fokus: Exceptionell uthållighet och förmåga att hyperfokusera, särskilt vid motivation.

Känner du igen dig i ovanstående punkter men har inte genomgått en utredning för autism?

Forskning visar att ju tidigare du får en diagnos, desto bättre förutsättningar har du att leva ett bra liv som autist. Här är några steg du kan ta för att påbörja din autismutredning.

1. Gör något av följande screeningtest online:

2. Kontakta din vårdcentral för ett första samtal. Hänvisa till ditt resultat från testet.

3. Om du och din psykolog på vårdcentralen kommer överens om nästa steg skickas en remiss till psykiatrin för ett bedömningssamtal.

4. Efter bedömningssamtalet tas beslut om att sätta upp dig på väntelistan för en utredning eller inte.

Det finns även flera privata psykologimottagningar som utför utredningar. Priset för en sådan utredning varierar vanligtvis mellan 25 000 och 30 000 kr.

OM AUTISMDIAGNOS.SE

Autismdiagnos.se är en oberoende webbplats som drivs ideellt av mig, Gunnar Bark. När jag fick min autismdiagnos så sökte jag på nätet för att lära mig mer om autism. Jag upplevde att det saknades lättillgänglig information som riktade sig till mig som en vuxen person som fått en autismdiagnos en bit in i livet. Därför skapade jag autismdiagnos.se som samlar fakta, tips och länkar vidare ut på nätet till andra autister att inspireras av.